Documentul vine să asigure piaţa autohtonă cu medicamente veterinare eficiente şi calitative prin reglementarea activităţii de întreprinzător în ceea ce priveşte înregistrarea, fabricarea, importul, depozitarea, distribuţia şi eliberarea produselor medicinale veterinare pe piaţa Republicii Moldova. Totodată, în proiect sînt stipulate cerinţele privind etichetarea şi prospectul medicamentelor veterinare, programul de farmacovigilenţă, precum şi măsurile de supraveghere şi sancţiunile aplicate.

În acest sens, sînt stabilite atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi ale Comisiei medicamentelor veterinare. Implementarea prevederilor proiectului va contribui la ralierea legislaţiei naţionale la cea comunitară, astfel fiind lichidate barierele tehnice în comerţul extern.

Guvernul a aprobat proiectul Legii cu privire la medicamentele de uz veterinar.

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Insecte
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine

DOZATRON