Guvernul a aprobat proiectul Legii cu privire la medicamentele de uz veterinar.

Guvernul a aprobat proiectul Legii cu privire la medicamentele de uz veterinar.

Documentul vine să asigure piaţa autohtonă cu medicamente veterinare eficiente şi calitative prin reglementarea activităţii de întreprinzător în ceea ce priveşte înregistrarea, fabricarea, importul, depozitarea, distribuţia şi eliberarea produselor medicinale veterinare pe piaţa Republicii Moldova. Totodată, în proiect sînt stipulate

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Insecte
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine

DOZATRON