Oestrophan_10x2ml_GB

Estrofan (Oestrophan)

Estrofan este utilizat pentru inducerea și sincronizarea ciclului sexual la juninci, vaci și iepuri, scroafe în scroafe, tratarea vacilor și juninilor cu tulburări funcționale ale ovarelor (corp galben persistent, chist luteal), disfuncție ovariană (vânătoare tăcută, ciclu anovulator) , chisturi foliculare…

Descriere produs

Specie Porcine, cabaline, bovine.
Compoziţie Substanțe active: (±) cloprostenol 250 µg (în forma de sare de sodiu)
Excipienți: clorocrezol 1 mg
Indicaţii

Biotehnologice: 
juninci și vaci – sincronizarea și inducerea căldurilor
scroafe – inducerea fătării
iepe – avort în caz de gestaţie normală şi patologică( înprima part a gestaţiei)

Terapeutice:
Tulburări funcționale ovariene, anestru postpartum și postservice (călduri linistite, ciclu iregular, corp galben persistent, chiști luteali, endometrită cronică postpuerperală, piometru; intreruperea gestației normale sau patologice (prima jumătate a gestației); terapie combinată în cazul chiștilor foliculari (din ziua a 10-a după tratamentul cu HCG sau LRH, după un răspuns pozitiv ovarian detectat); inducerea fătării.

Doze şi mod de administrare

Bovine – intramuscular sau subcutan, folosind jumătate de doză.
Scroafe, iepe – intramuscular

Sincronizarea căldurilor:
Bovine: 2 ml de produs în administrare intramusculară (adica 0,5 mg de substanța activă). Pentru a ajuta la inducerea și sincronizarea căldurilor, produsul trebuie administrat de doua ori la interval de 10 zile. Prima doză trebuie administrată în orice fază a ciclului sexual (la vaci – în perioada cuprinsă intre a 40-a și a 60-a zi după fătare). În ziua a 11-a de la primul tratament, se administrează a doua doză. Inseminarea trebuie să se facă, indiferent de semnele de călduri aparente, în ziua a 14-a (adica la 72 – 76 ore după cel de-al doilea tratament), cu repetarea inseminării (ziua a 15-a). Orice utilizare a produsului în vederea inducerii sincronizării la bovine, trebuie precedată de o examinare a organelor sexuale. Statusul fiziologic al organelor sexuale la juninci și maturitatea sexuală, sunt criteriile de clasificare ale animalelor în grupe.

Tulburările funcționale ale ovarelor: 
Bovine: se tratează cu 2 ml de produs, apoi se practică inseminarea după prima aparitie a căldurilor. Dacă nu se declansează căldurile, se repetă administrarea produsului, în doză de 2 ml, după 11 zile de la primul tratament, urmată de înseminarea consecutivă după 72 – 76 ore și/sau reînseminare.
Chiștii foliculari sunt tratați prin administrarea a 2 ml de produs o singură dată, oricum nu mai repede de ziua a 10-a după tratamentul cu HCG sau LHRH, când corpul galben a fost detectat. Căldurile se vor declanșa în ziua a 3-a după administrarea OESTROPHAN inj.ad us.vet.

Îmbolnăviri postpuerperale ale uterului: 
Bovine: se administrează 2 ml de produs, (iar la nevoie, tratamentul poate fi suplimentat prin administrarea intrauterină a formei cremoase a produsului, și/sau irigare). Repetarea administrării trebuie făcută în ziua a 11-a, înseminarea în ziua a 14-a reînseminarea în ziua a15-a.

Întreruperea gestatiei, inducerea parturitiei:
Bovine: o singură doză de 2 ml de produs (tratament în continuare în funcție de statutul clinic) pro toto.Scroafe: o singură doză de 0,7 ml de produs (adică 0,175 mg de substantă activă) care trebuie administrată incepând din ziua a 111-a de gestație. În majoritatea cazurilor, inducerea parturiției se produce în 40 ore după administrare cu un maximum de efect în 24 – 35 ore.Iepe: o singură doză de 1 ml de produs (adică 0,25 mg de substantă activă), la femelele în călduri se administrează din ziua a 5-a pâna în ziua 13 după călduri;perioada optimă pentru inseminare este ziua 4-6 după administrare.

Contraindicaţii Produsul nu trebuie folosit în timpul gestației fiziologice, mai ales în a doua jumătate (cu excepția cazurilor în care se indică).
Precauţii Carne – o zi
Lapte – fără timp de asteptare
Prezentare 1 cutie cu 10 flacoane x 2 ml
1 cutie cu 1 flacon x 10 ml
Condiţii de depozitare A se păstra în ambalajul original. Protejat de lumină și de umiditate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor. Depozitați separat de alimente și hrana animalelor de la 5°C până la 25°C
Valabilitate 3 ani de la data producerii.
Estrofan (Oestrophan)

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine
Insecte

DOZATRON