Alvet10%

Alvet 10%

 • Alvet-suspensie se indică în scop curativ şi preventiv bovinelor, cabalinelor, ovinelor în cazul trematodozelor, nematodozelor şi cestodozelor.

Descriere produs

Specie Bovine, cabaline, ovine.
Compoziţie
 • Un litru de preparat conține:
  Albendazol – 100 gr.
 • Excipienți (metilceluloză, propandiol, cloretan, acid citric, hidroxid de sodiu şi apă distilată) pînă la 1 litru.
Indicaţii
 • Alvet-suspensie se indică în scop curativ şi preventive bovinelor, cabalinelor şi ovinelor în cazul trematodozelor, nematodozelor şi cestodozelor.
                                                                           Bovine, ovine
  Trematode (Fasciola hepatica et gigantica-imago)(Dicrocelium lanceatum(Paramfistomum)
  Cestode (Moniezia expanza et benedeni)(Thysaniezia giardi)
  Nematode gastro-intestinale (Ostertagia spp)(Haemonchus spp)(Trichostrongilus spp- Imago, larve si forme inhibate)(Nematodirus spp)(Cooperia spp)(Bunostomum spp)(Chabertia spp)(Oesophagostomum spp)(Trichocephalus spp-larva,imago)
  Nematode pulmonare (Dictyocaulus spp-imago,larve si forme inhibate)
  Alte nematode (Strongiloides papillosus)(Toxocara vitulorum)(Parafilaria bovicola)
                                                                          Cabaline
  Cestode
  (Anoplochephala magna)
  Nematode gastro-intestinale (Alphortia elongates)(Delophondia vulgaris)(Strongilus equinus)(Parascaris equorum)(Oxyurus equvi)(Oesophagostomum spp--imago,larve)
Doze şi mod de administrare
 • Cu scop de tratament sau profilaxie, individual sau în grup (per os) o singură administrare fără dietă cu foame sau administrarea laxativelor.
 • Bovine – Alvet 10% – în caz de moniezioză, nematode pulmonare şi gastro-intestinale doza constitue 7,5 ml/100 kg greutate (7,5mg S.A./1kg) iar în caz  de fascioloză cronică 10 ml/100 kg greutate sau ( 10 mg S.A/ 1kg)
 • Cabaline – Alvet 10% – în doză de 7.5 ml / 100 kg greutate (7.5 mg S.A./1kg)
 • Ovine  – individual sau în grup (conform tabelei)
Doza de medicament pentru 10 kg greutate corporală
mg ml 10%
Moniezioză, nematode pulmonare și gastrointestinale 5,0 0,5
Fascioloza cronică 7,5 0,75
Dicrocelioză cronică 15 1,5
 • Înainte de utilizare, preparatul trebuie agitat bine.
Contraindicaţii
 • A nu se adminisra animalelor istovite, cu boli infecţioase la fel ca şi vacilor şi iepelor în primul trimestru iar oilor în prima jumătate a gestaţiei.
Precauţii
 • Sacrificarea animalelor pentru consum uman se face peste 20 zile de la ultima administrare. Carcasele obţinute înainte de termenul limită se utilizează la înfuragarea animalelor de blană sau la producerea făinii din carne – oase.
 • Laptele se foloseşte în scopuri alimentare peste 7 zile de la ultima administrare, acel obţinut pînă la termenul limită  se foloseşte în hrana animalelor după prelucrare termică.
Prezentare
 • Suspensia Alvet 10% este ambalată în flacon de polimer de 100, 1000ml.
Condiţii de depozitare La loc uscat, ferit de lumină la T`00C +250C aparte de produse alimentare,  inaccesibil pentru animale şi copii.
Valabilitate 18 luni de la data producerii.
Alvet 10%

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Insecte
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine

DOZATRON