522929679_alben-05-kg

Alben granulat

Alben este un antihelmintic cu spectru larg, activ împotriva nematodelor mature și imature, cestodelor și a trematodelor de stadiu 3 și 4. Având un efect ovocid, reduce infestarea pășunilor cu helminți. Se indică ovinelor, caprinelor, bovinelor, cabalinelor, porcilor, animalelor de blană, păsărilor și peștelor de heleșteu.

Descriere produs

Specie Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, iepuri, păsări, pești.
Compoziţie Alben granule în 1 gr de preparat conţine: 0,2 gr albendazol şi adjuvanţi: polivinilpirolidon – 0,04 gr, stearat de calciu – 0,06 gr, amidon de cartofi – 0,4 gr şi lactoză – 0,3 gr.
Indicaţii Alben granule se indică pentru dehelmintizarea bovinelor şi ovinelor, porcinelor,cabalinelor, carnasierelor ( animaleleor de blană) şi găinilor în cazul nematodozelor, cestodozelor şi trematodozelor, la peşti – în cestodoze, inclusiv următoarele tipuri:

  • Nematodoze gastro-intestinale ( hemonhoză, bunostomoză, esofagostomoză, nematodiroză, ostertagioză, habertioză, cooperioză, strongiloidoză, trihostrongiloză, giostrongiloză, parascaridoză, oxiuroză, ascaridoză, trichocefaloză, toxocaroză, toxoscaridoză, anchilostomoză, uncinarioză, ascaridioză, heterachidoză);
  • Nematodoze pulmonare ( dictiocauloză, protostrongiloză, miulerioză, neostrongiloză, cistocauloză, metastrongiloză);
  • Cestodoze ( moniezioză, avitelinoză, tizaniezioză, botriocefaloză, cavioză şi liguloză);
  • -Trematodoze ( fascioloză, paramfistomidoză).
Doze şi mod de administrare Dehelmintizarea animalelor cu scop curativ se face la indicaţii, cu scop preventiv primăvara înainte de sezonul păşunatului şi toamna înainte de perioada de stabulaţie.Diete speciale sau administrarea laxativelor în prealabil nu se folosesc.Alben granule se administrează per oral, individual sau în grup, în amestec cu combifuraj – bovinelor, ovinelor şi caprinelor, porcinelor şi cabalinelor – 1 dată,carnasierelor ( animalelor de blană), găinilor şi peştilor – de 2 ori, în următoarele doze ( la masă corp):
-bovinelor – 3,75 gr de granule la 100 kg; în fascioloză, paramfistomidoză şi ostertagioză – 5 gr/100 gr masă corporală
-ovinelor şi caprinelor – 2,5 gr/100 kg masă corp; în fascioloză şi protostrongiloidoză – 3,75 gr/100 kg
-porcinelor – 5 gr/100 kg;
-cabalinelor – 3,75 gr/100 gr;
-găinilor – 0,5 gr /10 kg 1 dată în zi, două zile consecutive;
-carnasierelor ( animalelor de blană) – 0,5 gr/4 kg, o dată pe zi, două zile consecutive;
-peştilor – 0,2 gr/1 kg, o dată pe zi, două zile consecutive.
În cazul administrării în grup, cantitatea necesară se omogenizează bine cu combifuraj ( în raport la un animal):
-cabalinelor şi bovinelor – 0,5-1,0 kg;
-ovinelor, caprinelor şi porcinelor – 150-200 gr;
-păsărilor – 50 gr;
-carnasierelor ( animalelor de blană) – 50-100 gr.
Amestecul curativ primit se toarnă în hrănitori, la grupuri de cîte 10-100 de animale, oferindu-le acces liber la jgheaburi.
Înainte de dehelmintizări în masă, fiecare serie de preparat se testează pe un grup nu prea mare de animale( 5-10 animale agricole sau de blană şi 50-100 de găini). În lipsa complicaţiilor timp de 3 zile se recurge la prelucrare în masă a întregului şeptel.
Pentru dehelmintizarea peştilor ( puiet, de un an şi de doi ), în botriocefaloză, cavioză şi liguloză, Alben-ul se administrează în grup, în adaos cu furaj, în doză de 0,2gr/kg de ihtiomasă, de două ori cu interval de 24 ore.
Amestecul curativ cu Alben se pregăteşte prin metoda de triturare prin înglobarea a 4 kg de Alben în 1000 kg de combifuraj.
În cazul preparării amestecului curativ cu Alben în gospodării, preparatul se suspendă în apă , în raport de 1 kg / 7-10 l apă şi se omogenizează cu 250 kg de combifutaj.
Amestecul primit se dă în hrana peştilor în raport de 5 kg/100 kg de ihtiomasă pe zi.
Contraindicaţii Contraindicaţii pentru administrarea preparatului Alben granule poate servi sensibilitatea individuală la albendazol. Se interzice administrarea preparatului în caz de fascioloză acută, animalelor caşexice şi bolnave de boli infecţioase, în timpul montei, vacilor şi iepelor gestante în primul trimestru dar scroafelor oilor şi carnasierelor( animalelor de blană) în prima jumătate a gestaţiei.
Precauţii Sacrificarea animalelor agricole pentru consum uman se permite nu mai devreme de 20 zile, păsărilor – nu mai devreme de 5 zile de la ultima administrare. Laptele şi ouăle se dau în consum nu mai devreme de 4 zile de la ultima dehelmintizare. Carcasele, laptele şi ouăle obţinute pînă la expirarea termenul limită sa dau în hrana carnasierelor.Prinderea şi folosirea peştelui în consum uman în timpul administrării preparatului Alben granule la T0C apei mai mare de 80C se permite nu mai devreme de 18 zile.
Prezentare Se prezintă preparatul ca nişte granule de culoare gri deschisă.Alben granule se ambalează în pachete din hîrtie laminată sau stratificată, saci din hîrtie stratificată, borcane din polimer şi căldări cu capac în set cu lingură de măsurat de 5 gr cu gradaţii de 2,5 gr şi 3,75 gr.
Condiţii de depozitare A se păstra preparatul în ambalajul original închis al producătorului, aparte de produse alimentare şi furaje, ferit de raze solare directe, la T0c 0+250C.  Se interzice administrarea preparatului expirat.
Valabilitate Valabilitatea cu respectarea condiţiilor  – 3 ani din data producerii…
Alben granulat

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Insecte
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine

DOZATRON