Ceftiosan_100

Ceftiosan

(Română) CeftiosanR se indică în scopuri terapeutice bovinelor şi porcinelor cu boli respiratorii, necrobacterioze interdigitale, metrite acute postpartum  şi alte infecţii primare şi secundare de etiologie bacteriana, agenţii patogeni ale cărora sunt  sensibili la ceftiofur.

Product Description

Species Cattle, swine
Composition
Indications
Dosage and method of administration
Contraindications
Warning
Release form
Storage conditions
Shelf life
Ceftiosan

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accessories
Bees
Cattle
Horses
Dogs
Small cattle
Rabbits
Sheeps
Poultry
Fish
Rodents
Cats
Swine
Insects

DOZATRON