960RX_L_vvs_000

Draxxin 100ml

Draxin este utilizat pentru bovine pentru tratamentul infecțiilor bacteriene respiratorii cauzate de Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus și Mycoplasma bovis; Porcine pentru tratamentul infecțiilor bacteriene ale organelor respiratorii cauzate de Actinobacillus pleuropneumoniae…

Descriere produs

Specie Bovine, porcine.
Compoziţie Soluție pentru injcţie este limpede, incoloră.

1 ml
tulatromicină 100 mg

Excipienți: monotioglicerol – 5 mg, propilenglicol – 500 mg, acid citric – 19,2 mg, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, apă d / u – până la 1 ml.

Indicaţii Bovine

Tratamentul şi prevenţia bolilor respiratorii la bovine (BRB) determinate de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida,Histophilus somni şi Mycoplasma bovis sensibile la tulatromicinã. Înainte de efectuarea tratamentului preventiv trebuie stabilită prezenţa bolii în efectiv.

Tratamentul cheratoconjunctivitei infecţioase bovine (CIB) determinate de Moraxella bovis sensibilã la tulatromicinã.

Suine

Tratamentul şi prevenţia bolilor respiratorii la suine (BRS) determinate de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae şi Haemophilus parasuis sensibile la tulatromicină. Înainte de efectuarea tratamentului preventiv trebuie stabilită prezenţa bolii în efectiv. Draxxin trebuie sã fie utilizat doar dacã se aşteaptã ca porcii sã prezinte semne de boalã în urmãtoarele 2-3 zile.

Doze şi mod de administrare  

Bovine (tratament şi prevenţie)

2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală)

O singură injecţie pe cale subcutanată. Pentru tratamentul bovinelor cu o greutate corporală mai mare de 300 kg se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 7,5 ml într-un singur loc.

Suine

2,5 mg tulatromicină/kg greutate corporală (echivalent cu 1 ml/40 kg greutate corporală)

O singură injecţie pe cale intramusculară la nivelul gătului. Pentru tratamentul suinelor cu o greutate corporală mai mare de 80 kg se va diviza doza astfel încât să nu se administreze mai mult de 2 ml într- un singur loc.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Se recomandă ca tratamentul animalelor să se efectueze în fazele timpurii ale bolii şi să se evalueze răspunsul la tratament în termen de 48 de ore după injectarea produsului. Dacă semnele afecţiunilor respiratorii persistă sau se amplifică, sau apare o reşută, tratamentul trebuie schimbat, utilizând un alt antibiotic şi continuat până când semnele clinice dispar.

Pentru a se asigura un dozaj corect, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil pentru a se evita supradozarea. În cazul dozelor multiple ce presupun perforarea multiplă a dopului, se recomandă utilizarea unui ac aspirator sau a unei seringi multidoză pentru a se evita perforarea excesivă a dopului de cauciuc

Contraindicaţii Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate a speciilor ţintă faţă de antibioticele macrolide.
Nu se va administra simultan cu alte macrolide sau lincosamide.
Nu se va utiliza la vacile pentru lapte care produc lapte destinat consumului uman.
Nu se va utiliza la vacile sau junincile gestante, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu 2 luni înainte de data preconizată a parturiţiei.
 Precauţii Bovine (carne şi organe): 49 de zile. Suine (carne şi organe): 33 de zile.

Nu este permisă utilizarea acestui produs la vacile pentru lapte ce produc lapte destinat consumului uman.
Nu se va utiliza la vacile şi junincile gestante, care vor produce lapte destinat consumului uman, cu 2 luni înainte de data preconizată a parturiţiei.

Se va utiliza în interval de 28 de zile de la prima deschidere sau desigilare a produsului. Nu se va utiliza după data de expirare inscripţionată pe etichetă.
Nu se va lăsa la îndemâna copiilor.

Prezentare Ambalate în 50 ml, 100 ml, 250 ml și 500 ml în flacoane de sticlă, cu dopuri din cauciuc, capace din aluminiu armat.
Condiţii de depozitare A se păstra în ambalajul original. Protejat de lumină și de umiditate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor. Depozitați separat de alimente și hrana animalelor la 5-25 ° C.
 Valabilitate 3 ani de la data producerii.

 

Draxxin 100ml

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine
Insecte

DOZATRON