ee5a6afe-d1ce-11e7-8d98-001999ec7bf4-b9d2ec57-dac8-11e9-a090-ac1f6b0ea37e

Creolină

Creolina fără fenoli din cărbune de pămînt se indică:
– cu scop preventiv și curativ în caz de psoroptoză la oi și capre;
– în profilaxia pododermatitei infecțioase la oi și capre și necrobacterioza

Descriere produs

Specie Bovine, ovine, caprine.
Compoziţie Creolină fără fenoli din cărbune de pămînt conține în calitate de substanță activă: naftalină – 11,5% (raport de gudron de huilă) și în calitate de adjuvanți: colofoniu, ichtiol sodic, neonol și apă.
Indicaţii Creolina fără fenoli din cărbune de pămînt se indică:

  • – cu scop preventiv și curativ în caz de psoroptoză la oi și capre;
  • – în profilaxia pododermatitei infecțioase la oi și capre și necrobacterioza

Bovinelor;

  • – pentru dezinfectarea suprafețelor în hale industriale și încăperi auxiliare, a vehiculelor de transportare a animalelor.
Doze şi mod de administrare În caz de psoroptoză la oi și capre, pe timp uscat, cu temperatura aerului mai mare de 20C, animalele se prelucrează prin îmbăiere în emulsie de 2% cu scufundarea capului. Temperatura emulsiei e necesat de a fi nu mai jos de 20C. Timpul expunerii-2 minute. În perioada rece a anului animalele se îmbăiază în încăperi încălzite.

În scop curativ animalele se îmbăiază de două ori cu interval de 10 zile, în scop profilactic-o sungură dată. Înainte de prelucrare ,animalele se lasă să se odihnească, se stopează hrănirea cu 4-5 ore înainte de procedură.
Soluția de lucru a preparatului Creolină fără fenoli din cărbune de pămînt se prepară cu puțin timp înainte de a fi folosită. Pentru aceasta în cantitatea necesară de apă se adaogă minuțios amestecînd Creolina fără fenoli din cărbune de pămănt în raport de 2 kg /100 l de apă (20 kg/1000 l).
Reumplerea se efectuiază după îmbăierea a 200 de oi, prin adăugarea cantității necesare de preparat la apa adăugată întru menținerea concentrației de 2%. După îmbăiere animalele se țin timp de 15 minute pe un teren amenajat pentru a se scurge emulsia, apoi se scot pe pășune. În perioada rece a anului, animalele se usucă în încăpere. În caz de impurificare a emulsiei în baie, baia se eliberează de emulsie, se
curăță de impurități și iarăși se umple. Rezidurile se scurg într-un rezervor cu pereții de beton, pentru a nu permite poluarea mediului înconjurător.

Înainte de prelucrările în masă a animalelor, fiecare serie de preparat se testează pe un grup nu prea mare de animale (10-15 cap). Dacă animalele prelucrate timp de 2 zile nu manifestă simptome de intoxicare se recurge la prelucrare a tot șeptelul.

În profilaxia pododermatitei infecțioase la oi și capre, a necrobacteriozei la bovine, tot șeptelul de animale sănătoase se trece prin baia dezinfectantă cu emulsie de 3% de Creolină fără fenoli din cărbune de pămînt (3kg/100 l apă), de 2 ori cu interval de 10-15 zile. Timpul de contact 2-3 minute. Baia se umple în așa mod ca membrul să fie scufundat pînă la chișiță ( adîncimea nu mai mică de 15 cm). Prelucrăril se organizează în afara (perioada caldă a anului) sau înăuntru adăposturilor animaliere (perioada rece a anului).

Pentru obținerea unui mai bun efect terapeutic în gospodăriile nefavorabile de pododermatită infecțioasă sau necrobacterioză, Creolina fără fenoli din cărbune de pămînt se folosește în complex cu vaccinarea și alte măsuri sanitar-veterinare.

Dezinfecția profilactică a suprafețelor în halele industriale și auxiliare cu tot utilajul tehnologic, ședurile pentru iepuri, depozitele, sălile de preparare a furajelor, sălile de vaccinare și jupuirea animalelor, vehiculele, vagoanele(marfare și izometrice) și alte tipuri de transport folosit la transportarea animalelor cu predominanța suprafețelor metalice, se efectuiază cu emulsie de 3% de Creolină fără fenoli din cărbune de pămînt, cu raportul de 0,5L/m2 și timpul de expunere 3 ore.

Dezinfecțiade necesitate curentă a unităților enumerate mai sus contra bolilor provocate de bacteriile din grupa E.colisau stafilococi, se efectuiază cu emulsie de 3,5% de Creolină fără fenoli din cărbune de pămîmt, cu raportul de 0,5l/m2 și timpul de expunere- 3 ore.
Prelucrarea se efectuiază prin aspersarea emulsiei pe suprafețele adăpostului
și elementelor utilajului tehnologic, în lipsa animalelor , a produselor de abator și produselor finale de origine animală folisind DUK-1, DUK-2, AVD-1, UDP-M, LSD-3M, LSD-EP și altele.

Impuritățile de origine organică scad eficiența biologică a preparatului, deaceea în prealabuil se efectuiază curățirea mecanică și hidromecanică a suprafețelor.
După expirarea timpului de contact, hrănitorile, adăpătorile, ședurile și alte suprafețe accesibile pentru animale, suprafețele de contact direct cu materia primă, animale, produse finale de origine animală și locuri de acumulare a rezidurilor de Creolină fără fenoli din cărbune de pămîntR se spală din abundență cu apă. Animalele se întroduc în adăposturi după aerisirea lor(se deschid, ferestre, uși, se include ventilația pînă la dispariția mirosului specific preparatului dat.

Contraindicaţii
  • Contraindicații spre administrarea preparatului poate servi sensibilitatea individuală sporită a animalului la componentele preparatului.
  • Se interzice prelucrarea animalelor în lactație, a celor bolnave de boli infecțioase, slăbite și cașexice.
 Precauţii
  • Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite nu mai devreme de 24 ore de la prelucrare. Carcasele obținute pînă la expirarea termenului limită se dau în hrana animalelor de blană sau la producerea făinii din carne-oase.
Prezentare Creolina fără fenoli din cărbune de pămîmt se produce a cîte 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 kg în flacoane și borcane din sticlă sau flacoane din polimer, flacoane cu dopuri din polietilenă; a căte 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 10,0; 20,0; 21,5;30,0 kg în canistre din oțel sau polimer; a cîte 50,0; 100,0 și 200,0 kg în butoaie de metal sau polimer cu dopuri filetate și sigiliu.
Condiţii de depozitare A se păstra la loc întunecos , separat de produse alimentare și furaje, la T0C +8 C+25C, în locuri inaccesibile copiilor.
 Valabilitate 2 ani.
Creolină

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Insecte
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine

DOZATRON