zeftioklin

Ceftioclin

Preparatul se administrează în cazul infecțiilor primare, secundare și mixte, provocate de microorganisme sensibile la ceftiofur, mai ales bolile sistemului respirator provocate de (Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. bovis, Escherichia coli).

Descriere produs

Specie Bovine, porcine
Compoziţie Suspensie injectabilă.
1 ml de preparat conține ca substanță activă:
Ceftiofur clorhidrat – 50,0 mg;
și adjuvanți : lecitină, sorbitan manooleat, butanol, ulei de bumbac și apă apirogenă.
Ceftiofur clorhidrat face parte din grpul antibioticelor cefalosporine de generția a treia și se caracterizează cu un spectru larg de acțiune bactericidă fața de bacteriile Gram+ și Gram- inclusiv cele din gama B-lactame și unele anaerobe: Escherichia coli, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, Salmonella cholerasuis, Streptococcus suis, Streptococcus zooepidemicus, Pasteurella spp., Staphylococcusspp., Actynomyces pyogenes, Salmonella typhimurium, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. bovis, Klebsiella spp., Citrobacterspp., Enterobacter spp., Bacillus spp., Proteus spp., Fusobacterium necrophorum și Porphiromonas assacharolytica (Bacteroidesmelaninogenicus). Mecanismul de acțiune constă în blocarea sintezei de membară celulară a bacteriei.
În urma administrării parenterale a preparatului, ceftiofurul clorhidrat metabolizează formînd desfurolceftiofur, care se carterizează, prin acțiunea sa identică bactericidă. Acest metabolit formează legături nestabile cu plasma sanguină și se acumulează cu țesuturile afectate, menținănd aeiaș concentrație și în țesuturile necrotizante.
La administrarea ceftioclinei la porcine, concentrația maximă în plasma sanguină este atinsă peste o oră și se menține 24 ote. La bovine , concentrația maximă este atinsă peste 1,5-2 ore iar în tunica mucoasă uterina, cotiledoane și loșii peste 3-7 ore după administrare. Eliminarea antibioticului și a metaboliților lui din organismul animal are loc în marea sa măsură prin rinichi cu urina (55-70%) și fecalii (pîna la 30%).
Indicaţii Preparatul se administrează în cazul infecțiilor primare, secundare și mixte, provocate de microorganisme sensibile la ceftiofur, mai ales bolile sistemului respirator provocate de (Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae, S. bovis, Escherichia coli), la tratamentul bovinelor în cazul necrobacteriozei asociate cu Fusobacterium necrophorum și Bacteroides melaninogenicus), la tratamentul endometritelor postpartum la vaci.
Doze şi mod de administrare Bovine – subcutanat sau intramuscular, o dată în zi, în doză de 1 ml/50 kg masă corp (1 mg ceftiofur clorhidrat la 1 kg masă corp), în cazul bolilor respiratorii timp de 3-5 zile, în cazul necrobacteriozei – timp de cel puțin 3 zile, în cazul endometritelor – timp de 5 zile.

Porcine – intramuscular, în cazul bolilor respiratorii, o dată în zi, în doza de 1 ml/16 kg masă corp (3 mg ceftiofur clorhidrat la 1 kg masă corp), timp de 3-4 zire.

Contraindicaţii Nu se administrează animalelor cu sensibilitate individuală la componentele preparatului. Nu se amestecă într-o seringă cu alte preparate.
Precauţii Înainte de fiecare administrare, flaconul se agită minuțios.
Timp de așteptare
Carcasele se dau în consum uman: de vită – peste 8 zile, de porcină – peste 5 zile după ultima administrare. Carcasele obținute înainte de expirarea termenului limită se dau în hrana animaleleor neproductive. Laptele vacilor lactante se dă în consum uman fără restricții.
Prezentare Flacoane din sticlă sau polimer, ermetice cu 1, 20, 50 și 100 ml.
Condiţii de depozitare La loc uscat, ferit de lumină, la T 4 до 25 °С.
Valabilitate 2 ani. De la deschiderea flaconului se folosește timp de 15 zile cu condiția păstrării în frigider, cu T 4 до 8°С.
Ceftioclin

Calculator de doze

Selctează specia
Selctează specia
Accesorii
Albine
Bovine
Cabaline
Câini
Caprine
Iepuri
Ovine
Păsări
Peşti
Rozătoare
Pisici
Porcine
Insecte

DOZATRON